10 Ocak 2008 Perşembe

Hicri Yılbaşımız Hayırlı olsun....

Arkadaşlar 10 ocak perşembe bugün Hicri Yılbaşı;
Yani Muharrem ayının ilk günü,Muharrem ayı; birçok olay ve hâdiselerin cereyan ettiği ve bundan dolayı da önem ve ehemmiyeti diğer aylara göre fazla olan bir aydır. Hz. Peygamber (asm) tarafından bir çok hadiste fazileti anlatılmaktadır.Hz. Ali (r.a.) tarafından nakledilmektedir ki; bir sahabî, Hz. Peygamber’e “Ramazan ayından sonra en çok bana hangi ayda oruç tutmayı emredersiniz?” diye sordu. Hz. Peygamber (asm) “Sen Ramazan ayından sonra oruç tutmak mı istersin? İşte o ay, Allah’ın ayı olan Muharrem’dir…”1 buyurdu.


Muharrem ayını diğer aylardan faziletli hale getiren hususlar, bilhassa aşure günü olarak bilinen onuncu gününde cereyan eden hâdiselerdir. Onları da Hz. Peygamber (asm) hadis-i şeriflerinde şöyle açıklamıştır:1. Hz. Âdem (a.s.), aşure gününde yaratılmıştır. Aynı günde Cennete girmiştir. Tevbesi ve affedilmesi aynı günde olmuştur.2. Arş, Kürsî, sema, arz, cennet, cehennem, güneş ve ay aynı günde yaratılmıştır.3. Hz. İbrahim (a.s.), Aşure gününde doğmuştur. Yine Nemrut’un ateşinden aynı günde kurtulmuştur.4. Hz. Nuh (a.s.)’ın gemisi Nuh tufanından aynı günde kurtulmuştur.5. Hz. Musa (a.s.), Firavun’dan o günde kurtulmuş ve düşmanı olan Firavun aynı günde Kızıldeniz’de boğulmuştur.6. Hz. Eyüp (a.s.), yaralarından Aşure gününde şifa bulmuştur.7. Hz. Yusuf (a.s.), hapisten aynı günde kurtulmuştur.8. Hz. İdris (a.s.), âli makamına aynı günde yükselmiştir.9. Hz. Yakup (a.s.) ile oğlu Yusuf (a.s.)’ın mülakatı aynı günde olmuştur.10. Hz. Yunus (a.s.), balığın karnından aynı günde selâmete ermiştir.11. Hz. İsa (a.s.), semâya o günde yükselmiştir.12. Hz. Süleyman (a.s.)’a mülk aynı günde verilmiştir.13. Hz. Cebrail ve Hz. Mikâil aynı günde yaratılmışlardır.2Muharrem ayının içerisinde ve bilhassa onuncu gününde halk arasında aşûre adı verilen, içerisinde en azından sekiz-on çeşit erzakın bulunduğu bir nevi tatlı olan bir yiyecek yapılır ve konu komşuya ikram edilir.


Bunun da tarihî bir yönü vardır: Nuh (a.s.), Nuh tufanından sonra gemisi Cudi dağına oturduğu gün, gemiyi terk etmeden önce bir şükran ifadesi olarak gemide kalan erzak çeşitlerinden meydana getirilen, bir nevî tatlıya benzer bir yemek yapmıştır. O günden itibaren devam ettirilen bu âdet, Hz. Nuh (a.s.)’ın âdeti gereği icra edilmektedir.

Arkadaşlarım bu bilgilerden faydalanır ve o günü kıymetine göre değerlendirirseniz çok sevinirim.SEVGİLERİMLE

Hiç yorum yok: